'Καθηγητές

 

α/α

Καθηγητές που υπηρετούν

(2013-14)

Κλάδος - Ειδικότητα

1
Ματθιοπούλου Γεωργία ΠΕ02 Διευθύντρια - Φιλόλογος
2
Σεργιανίδου Πολυξένη
ΠΕ06 - Αγγλικών
3
Κουτρούδη Χριστίνα ΠΕ06 - Αγγλικών
4
Παπαϊακώβου Αθανάσιος
ΠΕ01 - Θεολόγος
5
Πετρουγάκη Άννα
ΠΕ02 - Φιλόλογος
6
Παπανικολάου Μαρία
ΠΕ02 - Φιλόλογος
7
Καραχούντρη Παρασκευή ΠΕ02 - Φιλόλογος
8
Γεωργακοπούλου Βασιλική ΠΕ02 - Φιλόλογος
9
Λαμπροπούλου Αθανασία
ΠΕ02 - Φιλόλογος
10
Κατζιλιέρη Χρηστίνα
ΠΕ02 - Φιλόλογος

 

11

Οικονόμου - Παπαδοπούλου Αθανασία

ΠΕ03 - Μαθηματικός
12
Πουλάκου Μαρία
ΠΕ03 - Μαθηματικός
13
Καλομενίδου Φιλαρέτη ΠΕ04 - Χημικός
14
Αναγνωστοπούλου Αμαλία
ΠΕ04 - Γεωλόγος
15
Βάχλα Σοφία ΠΕ05 - Γαλλικών
16
Στυλιανού Δάφνη ΠΕ05 - Γαλλικών
17
Καλογιαντζίδης Αθανάσιος ΠΕ07 - Γερμανικών  
18
Παπαδοπούλου Άννα ΠΕ14-Γεωπόνος
19
Χατζημηνάς Ανδρέας
ΠΕ19 - Πληροφορικής
20
Δογκάκη Αρετή ΠΕ15 - Οικιακής Οικονομίας
21
Μουρσελά Κλεοπάτρα ΠΕ08-Καλλιτεχνικών
22
Βουτσά Αναστασία
ΠΕ16 - Μουσικής
23
Τζίμη Δήμητρα ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής
24
Νταούτη Σωτηρία ΠΕ02.05 - Φιλόλογος
25
Μαστέλλος Ιωάννης ΠΕ03 - Μαθηματικός (άδεια)
 
Βοηθητικό Προσωπικό
Ρήγα Θεοδώρα