Περισσότερα για το σχολείο

 

 

Ιστορική αναδρομή του σχολείου μας

Μέχρι το 1962 οκτατάξιο Γυμνάσιο Αιγάλεω (μικτό)

1962-63 και 1963-64 (Γυμνάσιο Θηλέων Αιγάλεω - 6τάξιο)

1964-65 έως 1966-67 (Γυμνάσιο Θηλέων Αιγάλεω - 3τάξιο) Ν.Δ. 4379/64

1967-68 έως 1971-72 (Γυμνάσιο Θηλέων Αιγάλεω - 6τάξιο) Ν.Δ. 129/67

1972-73 έως 1975-76 (Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων Αιγάλεω - 6τάξιο)

1976-77 έως 1979-80 (Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων Αιγάλεω - 3τάξιο) Ν.Δ. 309/76

1980-81 έως σήμερα (3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω μικτό πλέον)

Τη χρονιά 1982-83 Ιδρύθηκε το 7ο Γυμνάσιο Αιγάλεω με τα μισά παιδιά του 3ου Γυμνάσιου Αιγάλεω.

 

 

                                                                                            

Το σχολείο λειτουργεί με το πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ από την μετεγκατάστασή του (1999)  στο νέο κτίριο επί της Ιερά Οδού και Κύπρου.

1. Διδακτήριο: Σύνολο αιθουσών 7 (στον πρώτο όροφο) + 7 (στο δεύτερο όροφο) + 2 (στο ισόγειο) και :

α) αίθουσα εκδηλώσεων (μέτριας χωρητικότητας).

β) βιβλιοθήκη.

γ) γραφείο καθηγητών (κανονική).

δ) γραφείο Δ/ντή (κανονική).

ε) γραφείο Υπ/ντή -γραμματεία.

στ) χώρος αθλητικού υλικού – Ιατρείο.

ζ) χώρος φωτοτυπικού μηχανήματος και υλικού (2x2).

η) Λειτουργεί κυλικείο.

θ) Αποθήκη και λεβητοστάσιο.

 Όλα βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση αφού το κτίριο είναι καινούργιο.

 2. Εργαστήρια: Φυσικής-Χημείας ,Τεχνολογίας, Η/Υ, Γεωγραφίας-Βιολογίας και Καλλιτεχνικών.

- Δεν υπάρχει Γυμναστήριο. Τα αθλήματα γίνονται στο ανοιχτό γήπεδο Μπάσκετ και Βόλλεϋ σε πολύ άσχημες συνθήκες θορύβου και καυσαερίων, αφού γειτνιάζει με την Ιερά Οδό και δεν υπάρχουν ηχομονωτικά πετάσματα.

 3. Επάρκεια εποπτικών υλικών: Υπάρχει σχετική επάρκεια, αφού το σχολείο λειτούργησε στα πλαίσια της αναδιάταξης του διδακτικού χώρου ΣΕΠΠΕ (Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης) όπως και Η/Υ με αποτέλεσμα το Σχολείο να έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ΚΣΕ στο Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

 Αθλητικό Υλικό: Περιορισμένο.

4. Συνεχίστηκε η λειτουργία της βιβλιοθήκης με τον εμπλουτισμό καινούργιων βιβλίων από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

- Επίσης υπάρχει βιβλιοθήκη για το ΣΕΠ.

 

 

 

Στο νέο κτίριο οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν πάρα πολλές και για να μην ξεχάσουμε όλα όσα έχουν περάσει τα αναφέρουμε παρακάτω: 
1998-1999 (περιβαλλοντικό πρόγραμμα, θεατρική παράσταση, σχολική εφημερίδα)
1999-2000 (περιβαλλοντικό πρόγραμμα, θεατρική παράσταση)
2000-2001 (περιβαλλοντικό πρόγραμμα, θεατρική ομάδα)
2001-2002 (περιβαλλοντικό πρόγραμμα, θεατρική ομάδα)
2002-2003 (θεατρική ομάδα, περιβαλλοντικό πρόγραμμα)
2003-2004 (θεατρική ομάδα, περιβαλλοντικό πρόγραμμα-1, περιβαλλοντικό πρόγραμμα-2)
2004-2005 (ομάδα αγωγής υγείας, πρόγραμμα ισότητας-1, πρόγραμμα ισότητας-2)
2005-2006 (μουσειακή αγωγή)
2006-2007(πρόγραμμα ισότητας-1, πρόγραμμα ισότητας-2, σχολική εφημερίδα, συμμετοχή στη μαθητιάδα)
2007-2008 (σχολική εφημερίδα)
2009-2010 (συμμετοχή στο 2ο συμπόσιο ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ)
2010-2011 (σχολική εφημερίδα, γιορτές, πρόγραμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικό πρόγραμμα)
2011-2012 (περιβαλλοντικό πρόγραμμα-1, περιβαλλοντικό πρόγραμμα-2, πρόγραμμα αγωγής υγείας, πολιτιστικό θέμα, σχολική εφημερίδα)

 

 

 

 

 

 

Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας!!!

Αποτελούμε και εμείς ένα τυπικό παράδειγμα προτίμησης όσον αφορά την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο γειτονικό μας κτίριο. Προσπάθειες αντίδρασης και γνωστοποίησης του προβλήματος έγιναν πολλές ακόμα και με την βοήθεια των ΜΜΕ. Αποτέλεσμα όμως κανένα.

 

 

Ηχομόνωση

Έχουν γίνει ήδη πολλές προσπάθειες για την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων με δεδομένο τον έντονο θόρυβο λόγω της γειτνίασής με Δύο κύριες οδικές αρτηρίες (ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ και ΚΗΦΙΣΟΥ) που κάθε μέρα κάνει κουραστική την παραμονή μας στο σχολείο.